Siktverk, sikta med Ljusdalssikten
TOJO    

när det gäller redskap